Picus Tomograaf

Een boom is makkelijk te inspecteren aan de buitenkant, maar hoe ziet de binnenkant eruit? Is de boom aangetast door schimmels? Vertoont uw stam inwendige holten?
Om dit te weten te komen maken we gebruik van de picus tomograaf.

Onderzoek met een picus geluidstomograaf

Vartago scant uw boom met een picus tomograaf of geluidstomograaf.
Dit toestel zendt geluidssignalen door het hout heen. Sensoren die rondom de stam werden aangebracht, vangen die signalen terug op. Deze analyse bepaalt de kwaliteit van het hout.

Een computerprogramma zet de resultaten om in een kleuren. Zo krijgt u een exact beeld van de toestand van de stam over de hele doorsnede. Vartago licht de analyse toe en geeft gericht advies.

Dit onderzoek moet correct worden uitgevoerd. Ook de interpretatie dient vakkundig te gebeuren. U kan rekenen op een en dezelfde onderzoeker. Uw specialist, uw aanspreekpunt.

 

Database

Al de gegevens die we verzamelen houden we bij in ons systeem. Zo is het mogelijk om uw bomen doorheen de jaren correct op te volgen en bij te sturen waar nodig.

Maak hier alvast uw afspraak of contacteer ons voor meer vrijblijvende informatie op het nummer +32 51 62 44 47