Permavoid®  Units

De Permvoid® werd in het jaar 2000 op grote schaal toegepast in Engeland als funderingsvervanger. Eerst werd het uitsluitend toegepast voor de opslag van water juist onder de verharding. Sinds 2003 wordt het voornamelijk gebruikt voor het verbeteren van de groeiplaatsen in stedelijk gebied. De Permavoid® Units zijn ontwikkeld als oplossing tussen het gebruik van enkel bomenzand en de toepassing met de Treebox HP.

                       

De Permavoid® zorgt voor een goede spreiding van de druk op het wortelpakket en verbetert de zuurstof- en voedinghuishouding. Het vormt een tweede maaiveld en is een fundering-vervanger met driedimensionale wapening. Met unieke conische verbindingspennen koppelen de Permavoid® Units snel en eenvoudig aan elkaar. Hierdoor ontstaat een systeem voor optimale drukverdeling. Dit voorkomt dat het onderliggende bomenzand of bomengranulaat zich verder verdicht.

De Permavoid® units kunnen gebruikt worden bij de aanleg van parkeerplaatsen, of plaatsen waar er een gematigde snelheid is (tot max. 30 km/u), dit rond nieuw aan te planten bomen, om ze direct alle mogelijkheden mee te geven. Maar ook bij de heraanleg van wegen of pleinen naast bestaande bomen heeft de Permavoid® zijn kracht al vele malen bewezen. 

Meer dan 50% van de druk van bovenaf wordt door het systeem verdeeld. Het open systeem wordt opgevuld met speciaal samengestelde voedingrijke Sandwich-grond die in de loop der jaren in het bomenzand of boomgranulaat uitloogt. Hierdoor hebben de bomen voldoende voedingsstoffen om verder te kunnen groeien.

Door Permavoid® Unit wordt ook de wortelopdruk verhindert, waardoor beschadiging aan het wegdek vermeden wordt.  De luchtlaag die in de permavoid gemaakt wordt, dient als buffer om de wortels tegen te houden. 

Neem hier contact of bel ons onmiddellijk op 051 62 44 47