Snoeien om esthetische, praktische of veiligheidsredenen

   Snoeien of laten groeien?

Heeft je boom nood aan een snoei? Niet alle bomen moeten per definitie gesnoeid worden. Een boomverzorger kan bepalen of en welke snoei er nodig is om de gezondheid van uw boom te garanderen of te verbeteren, problemen op te lossen of de veiligheid te garanderen.

   

Het snoeien van bomen kan noodzakelijk zijn omdat:

    • de boom te groot wordt voor de plaats die hem toegemeten is
    • de takken het zonlicht tegenhouden
    • de boom ziek en onstabiel is of takken verliest
    • de boom de vlotte doorgang belemmert of in de weg staat.

Snoeien vergt echter, behalve kennis van de biologie, ook technische kennis en het juiste materiaal om het werk in alle veiligheid te kunnen uitvoeren. We zijn we uitgerust voor alle snoeiwerk, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.

Maak nu een afspraak

   Verschillende soorten snoei

 • Vormsnoei: behalve het wegsnoeien van takken om praktische redenen, kan u een boom ook om esthetische redenen vormgeven of leiden. Dat kan echter niet met om het even welke soort. Leilinden, knotwilgen, dakplatanen en bolacacia’s bijvoorbeeld hebben geregeld een snoeibeurt nodig.
 • Begeleidings- of jeugdsnoei bij jonge bomen: ingrepen die regelmatig nodig zijn om bomen naar het gewenste eindbeeld te begeleiden en te vermijden dat er zich takken ontwikkelen die op termijn overlast kunnen veroorzaken.
 • Verjongings- of typesnoei: zodra de boom volgroeid is, komt het erop aan om de boom in optimale vorm en conditie te houden. Soms is bladreductie nodig om oude bomen te helpen nieuwe wortels aan te maken.
 • Achterstallige begeleidingssnoei: als er te lang gewacht werd om te snoeien is een gefaseerde en onderbouwde aanpak nodig om de schade te herstellen en de gezondheid van de boom te garanderen.
 • Fruitbomen: als fruitproductie primeert dan hebben (hoogstam) fruitbomen specifieke snoeibeurten nodig.
 • Monumentale snoei: hele oude bomen, die beschermd worden door ‘monumenten en landschappen’ of  als onroerend erfgoed worden geklasseerd, mogen enkel nog gesnoeid worden door houders van het certificaat European Treeworkers. Onze medewerkers beschikken over dit diploma.
 • Onderhoudssnoeimoet schade en problemen voorkomen maar is niet strikt noodzakelijk:
    • Uitlichten: om het gewicht op de takken te verminderen, takbreuk te vermijden en meer licht in de kruin toe te laten
    • Uitdunnen: om gesteltakken binnen de kruin te verwijderen
    • Innemen: om de omvang van de kruin te verminderen en de belasting te doen afnemen

Heeft u een boom die moet gesnoeid worden?

Neem contact op of bel naar +32(0)51 62 44 47