Bomen beschermen bij werken, waarom? 

Werkzaamheden kunnen een enorme impact uitoefenen op bomen. Soms zijn de desastreuze gevolgen pas jaren later zichtbaar, wanneer het te laat is...

Deze ingrepen zijn werkelijk rampzalig voor bomen:

 • pompen die water wegtrekken vooraleer er grondwerken worden aangevat
 • zware machines die de grond rondom de bomen dicht rijden
 • beschadiging van de kruin of stam (ontschorsing)
 • afgerukte wortels of takken
 • nagels, riemen, touwen in of rond de stam
 • betonwater of andere chemische stoffen in de wortelzone
 • afgraven, ondergraven of ophogen van de wortels
 • doorzagen van gestelwortels
 • ...

Wanneer water langer dan één week uit de grond wordt onttrokken, verandert het peil van de grondwaterspiegel. Dit verstoorde evenwicht zal bomen serieuze schade berokkenen.

Zware machines drukken de grond aan waardoor de aanwezige lucht en zuurstof verdwijnen. Als dit gebeurt binnen de kroonprojectie of wortelzone van de bomen, zullen die langzaam wegkwijnen. Het bacterieel leven sterft er af, alles is er ondergronds verstoord.

Hoe beschermen tegen beschadiging?

Vooraleer de werken aanvatten, maakt u best ook een 'boombeschermplan' op.

Dit plan licht alle aannemers vooraf en tijdens de werken in. U kan best ook een schadeclausule opnemen, zo wordt u serieus genomen.

 Wat voorziet u in uw plan:

 • acties die door de aannemers wel mogen gebeuren
 • acties die door de aannemers niet mogen gebeuren (zoals bijvoorbeeld het betreden van de grond dicht bij uw bomen)
 • ophangen van een poster om alle werknemers in te lichten
 • organiseren van een startvergadering om de aannemers in te lichten
 • opstellen van contractuele verbintenissen (met eventuele boeteclausules indien de regels niet worden nageleefd)
 • letterlijk afbakenen van de bomen.
 • ...

 

Vartago helpt u graag bij het opstellen van een aangepast boombeschermplan.

Maak hier uw afspraak of contacteer ons voor meer vrijblijvende informatie op het nummer +32 51 62 44 47

 

 

Maak nu een afspraak of bel ons onmiddellijk op 051 62 44 47