Boomverzorgingsbedrijf : waarom ze anders zijn dan de doorsnee tuinman

Gepost op 07/10/2013
Geschreven door Wouter Crucke

Stel: je hebt een mooie tuin en groene vingers. Dan kan je uiteraard zelf het een en ander doen zonder dat je een professionele tuinman moet gaan inschakelen. Toch kan het in bepaalde gevallen toch noodzakelijk zijn om een beroep te doen op een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verzorgen en onderhouden van bomen. We zetten voor u graag eens de voordelen op een rijtje.

 

Op zoek naar een gespecialiseerd boomverzorgingsbedrijf?

De ‘gewone’ hobbyist en tuinman/aannemer kunnen uiteraard al heel wat klusjes in de tuin voor hun rekening nemen. Maar wie de job echt perfect uitgevoerd wil zien, doet toch maar best beroep op een gespecialiseerd boomverzorgingsbedrijf. De voordelen daarvan zijn legio. Een professionele firma die bomen verzorgt houdt het hele plaatje in het oog. Dit bedrijf stelt zich uiteraard tot doel bomen te verzorgen, maar doet dit in een breder kader in evenwicht met de omgeving. Er wordt dus niet alleen rekening gehouden met de boom zelf en de opdrachtgever, maar ook met de omgeving van waar de boom groeit.

Vartago gaat nóg een stap verder door eerst een diagnose te stellen en eerst te adviseren wat er voor uw boom al dan niet noodzakelijk is. De dokter schrijft u toch ook geen behandeling voor zonder te weten wat er aan de hand is?

 

Het snoeien van een boom

Bij het snoeien van een boom zal het bedrijf niet alleen overgaan tot het weghalen van de overtollige takken en bladeren, maar dit gericht doen in het kader van het aanpassen van de omgeving en de uiteindelijke ‘look’ van de boom.

snoeien van bomen Vartago

Private bomen en bomen van openbaar nut

Er is natuurlijk ook nog een verschil in de verzorging van bomen in je eigen private tuin en openbare bomen in parken, openbare tuinen en langs de straat. De bomen uit je eigen tuin kan je snoeien of laten snoeien volgens je eigen wensen en verzuchtingen, maar het onderhoud, de verzorging en het snoeien van openbare bomen wordt gedaan in functie van een bepaald plan en een stijl die de bomen moeten uitstralen. Hiervoor is een duidelijk groen inzicht en een eindvisie vereist en dit kan beter worden overlaten aan een gespecialiseerd bedrijf of dienst.

snoeien van bomen in openbaar terrein

Verschillende vormen van snoeien

Wat het snoeien zelf betreft kunnen we grosso modo drie grote fases onderscheiden:

  • vooreerst de begeleidende snoei, die er moet voor zorgen dat de boom wordt gesnoeid tot het gewenste eindbeeld bekomen wordt. Hierbij worden probleemtakken die op termijn voor last kunnen zorgen verwijderd.
  • dan de onderhoudende snoei, die er moet voor zorgen dat het gewenste eindbeeld ook achteraf onderhouden wordt. Hierbij worden dode takken en nieuwe probleemtakken verwijderd.
  • en tenslotte de conserverende snoei die erop gericht is om de bomen in stand te houden en zo lang mogelijk te laten bestaan. In de praktijk zal een boomverzorger niet in staat zijn om alle 3 de fasen te doorlopen voor 1 boom om de eenvoudige reden dat gezonde bomen nu eenmaal vele malen ouder worden dan voor een mensenleven het geval is.
  • als uitzondering op de regel is er ook nog de vormsnoei, die die vorm van het eindbeeld in het oog houdt.  Dit geldt enkel voor bomen in knotvorm, leibomen, leifruit en andere snoeivormen. In deze fase worden de bomen op geregelde tijdstippen tot op de knot gesnoeid of in model gebracht om zo de levensduur en de levenskwaliteit van de boom te verhogen.

 

Problemen vaststellen en verder onderzoeken

Een gespecialiseerd bedrijf zal beginnen met een gedetailleerde controle van de boom om vast te stellen om er problemen zijn die verder moeten onderzocht worden.

Het bedrijf heeft hiervoor een aantal instrumenten en technieken ter beschikking zoals een picusmeting, de stormtest, de trekproef, een analyse van het blad, een geluidstomografie, het nemen van een grondstaal, analyse van het hout op houtworm en houtrot, het sap van de boom en ga zo nog maar even door.

 

Een plan ter bescherming van de boom

Een plan ter bescherming van de boom kan noodzakelijk zijn wanneer er in de omgeving van de bomen gebouwen worden neergezet of er bepaalde werken worden uitgevoerd die de bodem rond de bomen kunnen beïnvloeden en beschadigen. Dit plan moet alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de bomen te beschermen tijdens het uitvoeren van de werken.

 

Planten en verplanten van bomen

Een andere belangrijke taak die een gespecialiseerd bedrijf moet kunnen uitvoeren is het planten van bomen, dit rekening houdend met de wettelijke bepalingen, de groei van de bomen en de invloed op termijn op de omgeving (zoals de buren, de straat, …). Hierbij hoort ook het verplanten van bomen die door omstandigheden niet meer op de juiste plaats staan maar elders nog wel kunnen verder groeien.

planten van grote bomen, vartago

Een beheersplan opmaken

Een gespecialiseerd bedrijf is ook capabel om een beheersplan voor de bomen op te maken. Dit houdt in dat er gestart wordt met een inventaris van de bomen waarvoor het plan moet worden opgemaakt. Hierbij wordt er bijvoorbeeld op een kaart aangegeven waar en hoeveel bomen er staan.

beheersplannen voor tuinen en bomen

Zo, ik hoop dat u nu een iets beter beeld hebt van een (gespecialiseerd) boomverzorgend bedrijf voor u kan doen.

Groetjes, 

 

Lees meer over:

Reageer op dit artikel

(wordt niet weergegeven op de website)


Artikel is geschreven door: Wouter Crucke

Zaakvoerder, gecertificeerd European Treeworker, Bomenarchitect én opiniemaker. Als bomenarchitect zorgt Wouter Crucke ervoor dat bomen goed terecht komen. Hij is de rechterhand van studiebureaus of (landschaps)architecten en de drijvende kracht achter het innovatief karakter van Vartago.

Wouter Crucke