Bomen in het standaardbestek 250

Gepost op 06/10/2014
Geschreven door Wouter Crucke

Boombeheer en boombescherming stevig verankerd in het vernieuwd standaardbestek.

Zedelgem - 5 november 2014
Haacht - 25 november 2014
 

Ten geleide

Op geregelde tijdstippen wordt het Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw herwerkt. Dat gebeurt in functie van de evolutie van technieken en werkmethodes. De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) zetelt in de werkgroep die zich inlaat met de ‘groene’ thema’s. In de herwerkte teksten zijn tal van aanvullingen opgenomen die van belang zijn voor de kwaliteit van het openbaar groen. Vooral rond het thema bomen werd een grote stap voorwaarts gezet, zowel inzake aanleg en beheer als het beschermen van bomen. Ook werd het herwerkte Standaardbestek afgestemd op de inhoud van de verschillende vademeca van Harmonisch Park- en Groenbeheer. Op de studiedag zullen in de voormiddag de belangrijkste aanpassingen voorgesteld worden. Wij lichten hierna reeds enkele tipjes
van de sluier op.


In hoofdstuk II (Algemene bepalingen) werden volgende aanpassingen opgenomen:
• uitbreiding definitie en materiaalomschrijving natuurtechnische milieubouw
• omschrijving eindbeelden van bomen
• opname penetrometer om bodemverdichting te meten
• bescherming van de totale boombeschermingszon beschermingsmaatregelen bij werken binnen de totale boom - beschermingszone
• werken die uitgevoerd worden door een gecertificeerde boomverzorger (ETW)


Hoofdstuk III (Materialen) werd aangevuld met de kwaliteitseisen
voor bomen zoals die beschreven staan in het eerste VVOG-zakboekje, ‘Kwaliteitskeuring bij levering van bomen’.


Hoofdstuk XI (Groenaanleg en groenonderhoud) bevat:
• een herdefiniëring van de beschrijving van grondbewerkingen
• bepalingen inzake ondergrondse verankering van bomen
• aanleg en beheer van bomen volgens Technisch Vademecum Bomen
• visuele boomcontrole en bijzondere onderzoekstechnieken


Na de middag zult u kennis kunnen maken met verschillende innovatieve, niet-destructieve, technieken ter bescherming van bomen. Gespecialiseerde bedrijven zullen allerlei demonstraties uitvoeren en gerichte informatie verstrekken. Deze studiedag is een ideale gelegenheid om verantwoordelijken van groendiensten, technische en stedenbouwkundige diensten van een gemeente samen te brengen en van gedachten te wisselen over het zogenaamde 'groen-grijs' conflic

Programma

09:00    Onthaal met koffie en frisdrank
10:00    Verwelkoming - Jos De Wael, secretaris VVOG
10:10    Opening studiedag - gastgemeente (en sponsor)
10:20    Aanpassingen Standaardbestek 250 - De verschillende hoofdstukken door Theo Devos, voorzitter werkgroep hoofdstuk 11 - SB250, VMSW
10:30    Integratie Technisch Vademecum Bomen in het Standaardbestek door Tom Joye, boomdeskundige en auteur van het Vademecum, Inverde
11:00    Bomeneffectanalyse als beleidsinstrument door Jos Schenk, European Tree Technician,
Stad Antwerpen
11:20    Voorstelling VVOG-zakboekje ‘Beschermen van bomen’ door Emmanuel Ampe, landschapsarchitect VVOG
11:40    Sleufloze technieken - een zegen voor bomen? door Dimitri Fack, Lid werkgroep 8, Vlario
12:00    Certificering boomverzorgers wordt ‘Standaard’ door Wim Peeters, boomdeskundige en docent Vives
12:20    Conclusie en discussie met Jos De Wael, secretaris VVOG
12:30    Lunch
13:30    Geleid bezoek aan buitendemo’s met 'innovatieve' technieken

 • gebruik van lage-drukbanden om de bodem te beschermen
 • onderboringen van boomwortels
 • grondopzuigtechniek nabij boomwortels door Vartago
 • grondwegblaastechniek nabij boomwortels door Vartago
 • ploffen in de buurt van boomwortels
 • detecteren boomwortels via bodemradar
 • trekproef
 • tomografie

16:00    Afsluiting

Voor wie?

Ambtenaren van groen-, technische en stedenbouwkundige diensten, ontwerpers, studiebureaus en boomverzorgers
 

Prijs

 • € 75,00 (voor leden van VVOG)
 • € 50,00* (2de) & €
 • 25,00* (3de en volgende deelnemer)
 • € 150,00 (voor niet-leden VVOG)
voor leden-gemeenten wordt een degressief tarief

toegepast wanneer meerdere personeelsleden deelnemen

Gratis zakboekje

Elke deelnemer aan de studie- en demodag ontvangt een gratis exemplaar van het nieuwe VVOG-zakboekje nr. 3 ‘Beschermen van bomen'.


Organisatie

Vereniging voor Openbaar Groen
Predikherenrei 1c, 8000 Brugge
T 050 33 21 33
F 050 33 20 62
 

Praktische info

 
5 november 2014 - Zedelgem
25 november 2014 - Haacht
Locatie     
Bezoekerscentrum van New Holland
Leon Claeysstraat 3A, 8210 Zedelgem
Dienstencentrum Den Breughel
Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht

 

Inschrijven

Download hier de volledige folder voor meer gegevens en het inschrijvingsformulier.

 

 

 

Lees meer over:

Reageer op dit artikel

(wordt niet weergegeven op de website)


Artikel is geschreven door: Wouter Crucke

Zaakvoerder, gecertificeerd European Treeworker, Bomenarchitect én opiniemaker. Als bomenarchitect zorgt Wouter Crucke ervoor dat bomen goed terecht komen. Hij is de rechterhand van studiebureaus of (landschaps)architecten en de drijvende kracht achter het innovatief karakter van Vartago.

Wouter Crucke