Het vellen van overhangende bomen is soms noodzakelijk

Gepost op 16/01/2014
Geschreven door Wouter Crucke
Categorie: Groeiplaats

Ga het maar eens zelf na bij het vredegerecht: tot de meest voorkomende geschillen tussen buren behoren zeker ruzies over overhangende takken van bomen en struiken. Dit is voor velen een bron van ergernis, bijvoorbeeld omdat die overhangende takken zonlicht wegnemen, voor afvallende bladeren zorgen of voor sommige mensen op visueel vlak een doorn in het oog zijn. Uiteraard is het eerste devies om gewoon onderling tot een overeenkomst te komen en dit als goede buren in der minne te regelen. In eerste instantie kan het misschien voldoende zijn om de overhangende takken af te hakken zodat de overlast ophoudt. Maar wat als dit niet voldoende is? Het is goed om te weten wat je rechten zijn als je last hebt van de overhangende takken van de boom of bomen van je buur.

 

Wat zijn je rechten?

Struiken of bomen die overhangen in je tuin kunnen voor de nodige schade zorgen. Ze kunnen veel licht uit je tuin wegnemen, zeker als ze langs de zonnekant staan. Ook kunnen de wortels van deze bomen of grote struiken tot in je tuin doorgroeien. Probeer hierover op een serene manier met je buur te communiceren en in de meeste gevallen zal hij het probleem zelf wel oplossen.

 

Wat mag en wat niet?

Volgens de regelgeving moeten bomen op zijn minst twee meter van de zogenaamde erfgrens staan, en voor struiken is dit doorgaans 50 cm. Een tuin die grens aan het openbaar groen of aan water is niet aan deze bepaling onderworpen.

Let wel, deze bepalingen kunnen van gemeente tot gemeente verschillen en het is dus best om zelf even contact op te nemen met de plaatselijke bevoegde dienst om te zien wat in jouw gemeente wel of niet mag. Bekijk wat de plaatselijke bepalingen zijn, want er zijn ook gemeenten waar geen afstand tussen de boom en de erfgrens voorzien is.

Weet u niet waar zich de erfgrens bevindt, dan kunt u dit zien op het plan van uw huis of dit bij het kadaster gaan opvragen. Het kan nodig zijn dat de grens moet opgemeten worden, hier zijn dan wel kosten aan verbonden.

 

Overhangend groen snoeien

Je buur mag niet zomaar overhangend groen van jouw bomen of struiken snoeien en omgekeerd. Je moet hiervoor als eigenaar van de boom eerst je toestemming geven. Volgens de wet mogen alleen de overhangende takken gesnoeid worden.

Hier treden soms wel eens geschillen op die in uitzonderlijke gevallen zelfs tot een rechtszaak bij de vrederechter leiden, maar dit is uiteraard het ultieme middel. Bedenk voor je naar de rechter stapt dat je nog naast die buur moet leven en of het sop de kolen wel waard is.

 lange takken

Het snoeien van boomwortels

Ook de wortels van de bomen van je buur kunnen in jouw tuin groeien en daar voor schade zorgen. Deze mag je op je grondgebied wel zonder toestemming van je buur kappen op voorwaarde dat ze geen schade aan de boom aanrichten. Gaat het om een grote boom, dan win je best eerst advies in voor je zomaar lukraak begint te zagen of kappen. Overleg éérst met je buurman (-vrouw). Die moet de gelegenheid krijgen om de wortels zelf te verwijderen, of beroep te doen op een vakman om dat te doen (wat hij uiteraard zal moeten betalen).

 

Wat met bomen die te veel licht in je tuin wegnemen?

Bomen die te veel licht wegnemen kunnen hinderlijk zijn, zo bijvoorbeeld ook voor de groei van planten en groenten in je tuin die veel zonlicht nodig hebben. De simpelste oplossing is uiteraard deze takken te (laten) snoeien. Het kappen van de boom, de allerlaatste optie, is helaas soms nodig wanneer de boom gevaarlijk dicht tegen de grens van je tuin groeit en er gevaar tot vallen bestaat.

Bedenk dat je niet zomaar bomen mag gaan omkappen. Alles hangt af van wat er lokale verordeningen en reglementeringen van de gemeente waarin je woont staat. Door de band genomen is het aanvragen van een vergunning verplicht wanneer de stam van de boom op borsthoogte een doorsnede van 10 cm of meer heeft. De vergunning kan in sommige gevallen geweigerd worden wanneer het gaat om een boom met een bijzondere waarde of wanneer de boom straatbepalend is.

Wat vond je van dit artikel? Laat hieronder je reactie en deel het nú met degene waarvan je denkt dat ze baat hebben bij dit artikel.

Lees meer over:


Reacties op dit artikel

Gemeentegrond in de zuid-west kant takken van bomen hangen 4m over onze grond ze willen de takken niet afsnoeien boom staat op een halve van mijn moestuin wat kan ik doen ?

Gepost op 11 maart 2020 door camiel

We zitten hier in onze tuin tussen twee buren met dennenbomen van ongeveer 25a30meter hoogte met het gekende denneknoppen takken door ons gazon. Met een helm op om geen bluseren op te lopen. Mogen wij die vuile rommel terug bij de buren terug gooien? Gr Theo

Gepost op 26 oktober 2019 door Hamaekers. Theo

Wat als het grote bomen betreft van de openbare weg (eigendom van de gemeente) die in 50 jaar niet gesnoeid zijn? Herhaalde vragen aan de gemeente om te snoeien bleven onbeantwoord. Mag ik ze zelf laten snoeien door een gespecialiseerd bedrijf ?

Gepost op 14 september 2019 door William De Maesschalck

Boom in tuin verwijderen. Een deel is met de hevige storm in de tuin van de buren terecht gekomen en hebben zelf de grote tak verwijderd.

Gepost op 02 juli 2019 door lieve Pillens

Beste mijn buur heeft zomaar takken van mijn boom gesnoeid waar hij geen recht toe had, hij had namelijk klacht ingediend tegen mijn wilg, maar deze werd verworpen. Nu wil ik graag klacht indienen mits het onterecht snoeien van mijn boom, bij wie kan ik daar voor terecht?

Gepost op 11 december 2018 door Nadia

Oei oei, oei, de natuur, paar takken in de weg, blaadjes op de gazon.... Welk zijn de rechten van mensen die een boom van meer dan 30 jaar oud praktisch op de scheiding hebben staan ? Als mensen perceel kopen zien ze dat toch op voorhand, waarom na aankoop dan ineens drama van maken ? Groene gemeenten moeten groen blijven. Kan de buur zolaar eisen om te vellen en niks meebetalen ?

Gepost op 02 juni 2018 door Pascale Vleigels

De bladeren van een boom die staat achteraan mijn garage op gemeente grond verstoppen de afvoeren van het dak van deze garage en vallen ook op onze inrit. De boom zelf is mega groot en verliest in de herfst massa's bladeren.
Kan ik vragen deze boom te verwijderen of kan ik een vergoeding krijgen voor de vele tuinafval zakken die ik moet kopen om de bladeren te verwijderen

Gepost op 27 juli 2017 door Pauwaert

Wat met bomen die tegen de scheidingsdraad aan groeien en met de stam over de perceelsgrens komen en wat met een weg gevallen boom die naast de scheiding staat. + ook dorens van de buren ik heb deze allemaal afgeknipt tot aan de scheiding. Maar schiet als een gek weer de scheidingsdraad door. Ik heb de grond pas gekocht. En bij mij zijn er ook dorens enkel zijn deze afgemaait en komen niet door de scheidingsdraad ik wil ze namelijk weg maar de gebuur doet er niks aan

Gepost op 09 juni 2017 door Kristof

Goede en stevige ladders zijn absoluut noodzakelijk bij grote snoeiwerken, zeker voor je veiligheid.

Gepost op 16 maart 2017 door Ladders

Beste betref snoeien overhangende takken ( over onze tuin) van de boom vd buurman die zonlicht wegnemen..
Wanneer de buurman zijn toelating niet geeft om enkel de overhangende takken te snoeien die over onze tuin groeien., wat is ons recht: mogen wij doen? In uw artikel staat dat enkel overhangende takken mogen gesnoeid worden..
Buurman dreigt politie te bellen..
Dank tel 0475-432336

Gepost op 17 december 2016 door Schots

wat te doen als mijn GEBUUR NIET WIL snoeien ? de bomen van mijn gebuur groeien zo hoog dat ze hun schaduw gooien over mijn groententuin en mijn fruitbomen. Fruitbomen gaan kapot.
Ik zie dat niet staan in uw artikel.

Gepost op 02 november 2016 door Gerda Van Hove

Wat ook de reden mag zijn; maar er is nog iets anders en dat is de ruimtelijke indeling van de tuin volgens het gewestplan; bijv. parkzone ... en daar groeien nu eenmaal bomen met overhangende takken. De lakse houding van het gemeentebestuur van voor de fusie kan en mag in die context niet tot gevolg hebben dat de belaagde eigenaar van de bomen moet opdraaien voor het niet-doen van het vorige gemeentebestuur en het boomvrij (rooien) maken van de tuin ... waar nu de takken van de andere buurman overhangen!
Goh, ik wil ze best rooien; doch mits een schadevergoeding en dat omwille van de onverdraagzaamheid die ik gebeurlijk zou moeten ondergaan!

Gepost op 11 september 2016 door Andr├ę Van Gestel

Vraag: Bij mijn buurman staan al, vermoedelijk meer dan 40 jaar 5 Amerikaanse eiken op 2 meter van de afscheiding. De bomen zijn intussen meer dan 15 meter, en groeien tot 6 meter over op mijn eigendom, bijna tot over mijn huis, zeker over mijn garage. De vallende eikels maken putten in het dak van onze voertuigen. Doch wilt de buurman de overhangende takken niet snoeien of mogen wij ze niet snoeien (laten snoeien) van hem tot aan de scheiding. Wat kunnen wij hier verder tegen of aan doen? Moet de eigenaar van zo'n boom de boom laten nakijken op zieken, wat als deze van binnenuit rot en mag de boom zover overgroeien?

Gepost op 25 augustus 2016 door TD

Wij hebben veel bomen in de tuin. Wij hebben deze verleden jaar onderhouden (15 bomen gekapt en alle andere bomen gesnoeid (20% van het kruin)).
Wij mogen van de gemeente geen extra snoeiwerken uitvoeren.
Toch blijft de buurman klagen over 80 jarige eiken (30 meter hoog).
Wij zijn met de buurman naar de vrederechter gegaan.
De vrederechter zei dat de buurman naar de rechter moest gaan voor een uitspraak. (Dit heeft de buurman niet gedaan).
Toch heeft hij een schadeclaim bij zijn verzekering ingediend omwille van vallende takken in zijn serre.

Wat kan ik doen om uit deze impasse te geraken?

Gepost op 08 augustus 2016 door Denis

belachelijk artikel. Zie titeltje 'wat zijn je rechten'. Daarin staat niets van je rechten beschreven.

Gepost op 13 mei 2016 door Stijn

Hoe hoog kunnen de takken staan die voor overlast zorgen ?
Mijn berk is 15m hoog en nog zegt de buur dat de overhangende takken (amper enkele cm) dat het overlast veroorzaakt.
Buren kunnen ook heel onverdraagzaam zijn.
Staat er iets in de wet over de hoogte van de overhangende takken ?

Gepost op 02 maart 2016 door JEANINE SCHEPENS

Boom op nog geen meter van scheiding maakt bij mij schuttings platen stuk en takken hangen een 6 m over scheidinglijn buurman is prov antwerpen en willen er voorlopig niets aan moet eerst weer iets gebeuren zekers iemand een oplossing verachtertjul@skynet.be

Gepost op 28 mei 2015 door verachtert julien

en wat als de bomen dreigen om te vallen bij een nakende storm en je huis kunnen verwoesten? Dat is iets erger dan vallende bladeren of licht wegenemen.

Gepost op 06 oktober 2014 door karl

Vraag: Er staat bij mij een boom in de tuin die (juridisch gezien) gekapt mag worden. De gemeente wil dat de boom het liefst blijft staan en wil mij geen toestemming geven voor het leggen van rijplaten voor de hoogwerker op hun terrein (parkje). Is dat juridisch aanvechtbaar met enige kans op succes?

Gepost op 17 juli 2014 door Peter

Reageer op dit artikel

(wordt niet weergegeven op de website)


Artikel is geschreven door: Wouter Crucke

Zaakvoerder, gecertificeerd European Treeworker, Bomenarchitect én opiniemaker. Als bomenarchitect zorgt Wouter Crucke ervoor dat bomen goed terecht komen. Hij is de rechterhand van studiebureaus of (landschaps)architecten en de drijvende kracht achter het innovatief karakter van Vartago.

Wouter Crucke