Een holle boom is niet per definitie een onveilige boom. Vaak zijn het zelfs heel sterke bomen. Daarnaast wil de aanwezigheid van schimmels niet per se zeggen dat uw boom aftakelt. Soms leven ze perfect met elkaar in symbiose. Maar wanneer bent u nu zeker?

Onderzoek met picus tomograaf

Vartago scant uw boom met een picus tomograaf of geluidstomograaf .
Dit toestel zendt geluidssignalen door het hout heen. Sensoren die rondom de stam werden aangebracht, vangen die signalen terug op. Deze analyse bepaalt de kwaliteit van het hout.

Een computerprogramma zet de resultaten om in kleuren. Zo krijgt u een exact beeld van de toestand van de stam over de hele doorsnede. Vartago licht de analyse toe en geeft gericht advies.

Een ERT meting (Electric Resistance Tomografie)

ERT is een nieuwe techniek die dient als aanvulling op de picus tomograaf. In plaats van met geluidsgolven te werken, stuurt ERT elektrische stroom door de boom.

Voordelen ERT meting

  • Dit toestel kan vrij vroeg problemen detecteren, nog voor uw boom uiterlijke ziektekenmerken vertoont.
  • ERT geeft aan of de stam holtes bevat of door vocht of schimmel is aangetast.
  • ERT geeft informatie over uw boom ook boven en onder de meetplaats terwijl de picus enkel op de plaats van de meting informatie verschaft.

Zijn er ook nadelen?

  • Het verschil tussen een holte en een droog deel is minder duidelijk te bepalen.

Oplossing

Een combinatie van de technieken toepassen. Picus + ERT = zekerheid.

Expertise troef

Vartago werkt uitsluitend met gediplomeerde European Treeworkers.

U krijgt een uitgebreide, schriftelijke toelichting over de analyse met bijhorend correct advies.

Maak hier uw afspraak of contacteer ons voor meer vrijblijvende informatie op het nummer +32 51 62 44 47