Bouwen of verbouwen?

Werkzaamheden kunnen een enorme impact uitoefenen op uw bomen.
Soms zijn de desastreuze gevolgen pas jaren later zichtbaar, wanneer het te laat is...

Deze ingrepen zijn werkelijk rampzalig voor uw bomen:

- pompen die water wegtrekken voor grondwerken worden aangevat, beter gekend als peilputten of bemaling
- zware machines die de grond rondom uw bomen dicht rijden
- om zware machines doorgang te geven, bomen sterk insnoeien
- ernstige wortelschade door bijvoorbeeld ophogen van grond

Wanneer water langer dan één week uit uw grond wordt onttrokken, verandert het peil van uw grondwaterspiegel. Dit verstoorde evenwicht zal uw bomen serieuze schade berokkenen.

Zware machines drukken de grond aan waardoor de aanwezige lucht en zuurstof verdwijnen. Als dit gebeurt binnen de kroonprojectie of wortelzone van uw bomen, zullen die langzaam wegkwijnen. Het bacterieel leven sterft er af, alles is er ondergronds verstoord.

Hoe beschermen tegen beschadiging?

Vooraleer de werken aanvatten, maakt u best ook een 'boombeschermplan' op.

Dit plan licht al uw aannemers vooraf en tijdens de werken in.
U kan er ook een schadeclausule in opnemen. Zo wordt u serieus genomen.

Wat voorziet u in uw plan:

- acties die door uw aannemers wel mogen gebeuren.
- acties die door uw aannemers niet mogen gebeuren.
(zoals bijvoorbeeld het betreden van de grond dicht bij uw bomen)
- ophangen van een poster om alle werknemers in te lichten.
- organiseren van een startvergadering om de aannemers in te lichten.
- opstellen van contractuele verbintenissen
(met eventuele boeteclausules indien de regels niet worden nageleefd.)
- letterlijk afbakenen van uw bomen.
- ...

Vartago helpt u graag bij het opstellen van een aangepast boombeschermplan.

Maak hier uw afspraak of contacteer ons voor meer vrijblijvende informatie op het nummer +32 51 62 44 47